Strona główna » Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 

Ze względu na fakt, że czynnikiem chłodniczym używanym w instalacji chłodniczej w spółce Chłodnie Warszawskie Morspol S.A. jest amoniak przedsiębiorstwo nasze jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Amoniak jest substancją niebezpieczną, jednak od wielu lat przechodzi renesans jako czynnik chłodniczy, ponieważ nie stwarzając niebezpieczeństwa dla ekosystemu takiego jak freon, posiada doskonałe właściwości termodynamiczne. Ze względu na swe walory amoniak powrócił aktualnie do roli najważniejszego czynnika chłodniczego. W naszym zakładzie amoniak jest zamknięty w instalacji chłodniczej. Instalacja została zaprojektowana i wykonana tak, aby zminimalizować ryzyko jakiejkolwiek awarii przemysłowej. Stosownie do postanowień art. 261a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska niniejszym podajemy do wiadomości podstawowe informacje na temat naszego zakładu związane z jego bezpieczeństwem.

 

Link do pliku w formacie PDF do pobrania